ผลงาน / พนัสโพลทรี - ชลบุรี

ชื่อโครงการ : พนัสโพลทรี

เริ่มก่อสร้าง : 2562

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : ชลบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด