ผลงาน / ซีฟโก้ มูนแดนซ์ - เขาใหญ่

ชื่อโครงการ : ซีฟโก้ เขาใหญ่ มูนแดนซ์

เริ่มก่อสร้าง : 2561

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ :  Seafco Public Company Limited