ผลงาน / คุณสมบัติ อุทัยสาง - พุทธมณฑล

โครงการ : บ้าน - คุณสมบัติ อุทัยสาง
สถานที่ : พุทธมณฑล
สิ้นสุดโครงการ : 2532
เจ้าของโครงการ : คุณสมบัติ อุทัยสาง