ผลงาน / อาคารเก็บสินค้า ดัชมิลล์ - เชียงใหม่
< >

ชื่อโครงการ : อาคารเก็บสินค้า ดัชมิลล์

เริ่มก่อสร้าง : -

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ : Dutch Mill Company Limited