ผลงาน / โอเชี่ยนนิค แคนเนอรี่ บจก - บางปู
< >

โครงการ : MESSRS OCEANIC CANNERY CO., LTD.
สถานที่ : บางปู
สิ้นสุดโครงการ : 2546
เจ้าของโครงการ : MESSRS OCEANIC CANNERY CO., LTD.