ผลงาน / ควีนมารีนฟู้ด - สมุทรสาคร

โครงการ : QUEEN MARINE FOOD CO., LTD.
สถานที่ : สมุทรสาคร
สิ้นสุดโครงการ : 2537
เจ้าของโครงการ : QUEEN MARINE FOOD CO., LTD.