ผลงาน / ท่าเรือมารีนโปรดัคส์ - สมุทรสาคร

โครงการ : TARUA MARINE PRODUCTS LTD.,
สถานที่ : สมุทรสาคร
สิ้นสุดโครงการ : 2539
เจ้าของโครงการ : TARUA MARINE PRODUCTS LTD.,