คอนโดมิเนียม / ทรอปิคอล พาราไดซ์ คอนโดมิเนียม - ปราณบุรี

โครงการ : ทรอปิคอล พาราไดซ์ คอนโดมิเนียม
สถานที่ : ปราณบุรี
สิ้นสุดโครงการ : 2546
เจ้าของโครงการ : Khun. Mam