ผลงาน / BPE Factory
< >

โครงการ : BPE Factory
สถานที่ : ระยอง
สิ้นสุดโครงการ : 2548
เจ้าของโครงการ : Bangkok Poly Ethylene Public co.,Ltd.