ผลงาน / เอาท์เล็ท วิลเลจ - กระบี่
< >

โครงการ : Outlet Village Krabi
สถานที่ : กระบี่
สิ้นสุดโครงการ : 2557
เจ้าของโครงการ : OUTLET MALL CO., LTD