ผลงาน / เกาะใหญ่ มารีน่า คอนโดมิเนียม - อยุธยา
< >

โครงการ : เกาะใหญ่ มารีน่า คอนโดมิเนียม
สถานที่ : อยุธยา
สิ้นสุดโครงการ : 2536
เจ้าของโครงการ : PUNPRANG CO., LTD.