ผลงาน / จัสโก้ - มีนบุรี

โครงการ : JUSCO
สถานที่ : มีนบุรี
สิ้นสุดโครงการ : 2537
เจ้าของโครงการ : WITOOL HOLDING CO., LTD