ผลงาน / เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ - ฉะเชิงเทรา
< >

โครงการ : Major Cineplex
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา
สิ้นสุดโครงการ : 2547
เจ้าของโครงการ : SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD