ผลงาน / บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - เพรชบรูณ์

โครงการ : BIG C SUPERCENTER - Phetchaboon
สถานที่ : เพรชบรูณ์
สิ้นสุดโครงการ : 2550
เจ้าของโครงการ : BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD