ผลงาน / บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - กระบี่

โครงการ : BIG C SUPERCENTER - Krabi
สถานที่ : กระบี่
สิ้นสุดโครงการ : 2550
เจ้าของโครงการ : BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD