ผลงาน / บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - ชลบุรี

โครงการ : BIG C SUPERCENTER - Chonburi
สถานที่ : ชลบุรี
สิ้นสุดโครงการ : 2549
เจ้าของโครงการ : BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD