ผลงาน / หลุยส์ แทเวิร์น - กรุงเทพฯ

โครงการ : หลุยส์ แทเวิร์น
สถานที่ : กรุงเทพฯ
สิ้นสุดโครงการ : 2536
เจ้าของโครงการ : Mr.Usawin Ingkakul