ผลงาน / พันวา บีช รีสอร์ท - ภูเก็ต

โครงการ : พันวา บีช รีสอร์ท
สถานที่ : ภูเก็ต
สิ้นสุดโครงการ : 2550
เจ้าของโครงการ : Phanwa Beach Property Co., Ltd