ผลงาน / เคซี รีสอร์ท แอนด์ โอเวอร์ วอเตอร์ วิลล่า - สมุย
< >

โครงการ : เคซี รีสอร์ท แอนด์ โอเวอร์ วอเตอร์ วิลล่า
สถานที่ : สมุย
สิ้นสุดโครงการ : 2552
เจ้าของโครงการ : Waverton Limited