ผลงาน / โรงแรม เดอะ เวอร์รันด้า - กระบี่
< >

โครงการ : โรงแรม เดอะ เวอร์รันด้า
สถานที่ : กระบี่
สิ้นสุดโครงการ : 2546
เจ้าของโครงการ : The Verandah Resort Co.,Ltd