ผลงาน / โรงแรมเคซี บีช - สมุย
< >

โครงการ : โรงแรมเคซี บีช 
สถานที่ : สมุย
สิ้นสุดโครงการ : 2551
เจ้าของโครงการ : Nantucket Limited