ผลงาน / Khun.Manoat Termratanakoon - Buddhamonthon 2

โครงการ : Khun.Manoat Termratanakoon
สถานที่ : พุทธมณฑล 2
สิ้นสุดโครงการ : 2536
เจ้าของโครงการ : Khun.Manoat Termratanakoon