ผลงาน / เดอะพลูริส - เขาใหญ่
< >

ชื่อโครงการ : ThePluris Khaoyai

เริ่มก่อสร้าง : -

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : นครราชสีมา

เจ้าของโครงการ : บริษัท ภูธนรัตน์ จำกัด