โครงการใหม่ !! / บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - บางปะกอก (Renovate)

ชื่อโครงการ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - บางปะกอก (Renovate)

เริ่มก่อสร้าง : 2567

สิ้นสุดก่อสร้าง : 

สถานที่ : อ้อมใหญ่ นครปฐม

เจ้าของโครงการ :  BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD