ห้างสรรพสินค้า / บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - เพชรเกษม 1 (Renovate)
< >

ชื่อโครงการ : บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ - เพชรเกษม 1 (Renovate)

เริ่มก่อสร้าง : 1 สิงหาคม 2565

สิ้นสุดก่อสร้าง : 30 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : ถนนเพชรเกษม

เจ้าของโครงการ :  BIG C SUPERCENTER (PUBLIC) CO., LTD