โครงการใหม่ !! / งานปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายนอก อาคาร A - BJC (Renovate)

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายนอก อาคาร A - BJC

เริ่มก่อสร้าง : 1 พฤษภาคม 2564

สิ้นสุดก่อสร้าง : -

สถานที่ : ถ.สุขุมวิท 42

เจ้าของโครงการ :  บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)