ผลงาน / ปรับปรุง Further Plant Extention - พนัสโพลทรี

ชื่อโครงการ : ปรับปรุง Further  Plant Extention - พนัสโพลทรี

เริ่มก่อสร้าง : 22 กุมภาพันธ์ 2562

สิ้นสุดก่อสร้าง : 31 สิงหาคม 2562

สถานที่ : พนัสนิคม ชลบุรี 

เจ้าของโครงการ :  พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด