ผลงาน / คุณจารุณี ประเสริฐศิริรักษ์ - อนามัยงามเจริญ

โครงการ : บ้าน - คุณจารุณี ประเสริฐศิริรักษ์
สถานที่ : อนามัยงามเจริญ
สิ้นสุดโครงการ : 2532
เจ้าของโครงการ : คุณจารุณี ประเสริฐศิริรักษ์