ข่าว ช. รุ่งเลิศ กรุ๊ป / ทำบุญ ทอดกฐิน - วัดบ้านนา 06/11/59
เมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2559
< >

#6/11/59
- คณะบริษัท ช. รุ่งเลิศกรุ๊ป จำกัด
ณ วัดบ้านนา ปากช่อง เขาใหญ่
#ThePlurisKhaoyai
#อิ่มท้องอิ่มบุญ
#งานบุญกฐิน