ข่าว ช. รุ่งเลิศ กรุ๊ป / Training Programe ERP ในองค์กร
เมื่อ : 28 มิถุนายน 2559
< >

เรา ช .รุ่งเลิศ กรุ๊ป

- จัดให้มีการ Training Programe ERP ในองค์กร

- เพื่อให้พนักงานทำความเข้าใจหรือสงสัยเกี่ยวกับกับโปรแกรมที่จะใช้ในองค์กร อย่างลึกซึ้ง